KÜRTLERİN KÖKENİNE DAİR RİVAYETLERİN KELÂMÎ YORUMU -el-Kuleynî, Şeyh Saduk ve İsmail Hakkı Bursevî Örneği-


AKMAN M.

e-Sarkiyat Ilmi Arastirmalari Dergisi, vol.14, no.3, pp.1201-1237, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier