Türkiye'deki eğitim araştırmalarında eğilimler: bir içerik analizi


GÖKTAŞ y., HASANÇEBİ F., Varışoğlu B., AKÇAY A., BAYRAK N., BARAN M., ...More

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.12, no.1, pp.443-460, 2012 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.443-460
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, SSCI ve ULAKBİM veri tabanları tarafından dizinlenen Türkiye'deki eğitim dergilerinde 2005-2009 yıllarında yayımlanan eğitim araştırmalarının türleri, yöntemleri, konu alanları, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve örneklem özellikleri açılarından eğilimlerinin hangi yönde olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 2115 makale Eğitim Bilimleri Yayın Sınıflama Formu (EBYSF) kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına ilişkin sayısal değerler yüzde ve frekans tabloları ve grafiklerle sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre makale türü açısından betimsel çalışmaların sıklıkla tercih edildiği; eğitim teknolojileri, fen bilimleri eğitimi, PDR ve matematik eğitiminin en çok yayın yapılan konu alanları olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda en çok nicel araştırma yöntemleri kullanılırken, veri toplama aracı olarak anket ve ilgi, tutum, yetenek, kişilik testlerinin sıklıkla kullanılan araçlar olduğu; veri analiz yöntemleri arasında da betimsel veri analizinin çok kullanıldığı belirlenmiştir. Örneklem grubu olarak lisans düzeyindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin, örneklem büyüklüğü olarak 31-100 ile 101-300 kişi arasında değişen grupların; örnekleme tekniği olarak da kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğinin çok kullanıldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda elde edilen sonuçlar veri tabanları (SSCI ve ULAKBİM) açısından da karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda her iki veritabanındaki yayınlar arasında incelenen özellikler açısından önemli farkların görülmediği saptanmıştır.