Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey


GÖZ Y., AYDIN A., YÜKSEK N., DEĞER M. S.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.2, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier