Göçün Etkilendiği Çocukların Yaşadığı Sağlık Sorunlarına Yönelik Uygulamalar ve Hemşirenin Rolü


AKÇA SÜMENGEN A., HAYLI Ç. M., OCAKÇI A. F.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.21-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal)