KÜRESEL KAMUSAL BİR MAL OLAN ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK VERGİLEME YEŞİL VERGİLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI


ÖZKANCA ANDIÇ N., ERASA İ.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR, vol.6, no.44, pp.3447-3453, 2019 (Peer-Reviewed Journal)