METAPHORICAL STUDY ON THE PERCEPTIONS FOR INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS


AÇAR D., kaya g., Güneş G.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.62, pp.935-944, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 62
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.935-944
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

It is thought that the opinions of the teachers who are involved in the education processes of the individuals with special training needs and the students who are educated in the child development department are important for the individuals with special training needs. in this context The purpose of the study is to determine the metaphorical perceptions of special education class teachers and students who are studying in child development regarding individuals with special training needs. The study group consists of 35 special education class teachers who are working in institutions affiliated to Hakkari provincial National Education Directorate in 2015-2016 academic year and 68 students studying in the Department of Child Development in Health Services Vocational School at University of Hakkari. Within the scope of the study, participants were asked open-ended question such as ‘the individual with special training needs is a home…………..’. Because ‘ …………… ‘ as an. common and different aspects of metaphor selection in the survey were examined according to the reasons indicated by the participants. General results of the study showed that the noun, ‘garden’ was the most preferred metaphor and ‘bath’ was the least preferred metaphor
Özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerinde görev alan öğretmenlerin ve çocuk gelişimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, özel eğitime gereksinim duyan bireylere ilişkin görüşlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, özel eğitim sınıf öğretmenlerinin ve çocuk gelişimi bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin özel eğitime gereksinimi olan bireylere ilişkin metaforik algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında Hakkari il Milli Eğitim Müdürlüğü' ne bağlı kurumlarda görev almakta olan 35 özel eğitim sınıf öğretmeni ve Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünde öğrenim görmekte olan 68 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, katılıcımalara, "Özel eğitime gereksinimi olan birey bir evin..................dır (dir, dur). Çünkü ............." şeklinde açık uçlu bir soru yönlendirilmiştir. Araştırmada ulaşılan metafor seçimlerinin, ortak ve farklı yönleri, katılımcıların belirttiği sebeplere göre incelenmiştir. Araştırmanın genel sonuçlarına göre, "bahçe" en fazla, "banyo" ise en az tercih edilen metafor olarak tespit edilmiştir