The Last Period of the Nestorian Patriarchy in Hakkâri (1876-1915)


Creative Commons License

KAPLAN Y.

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.2, pp.249-280, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There has been a significant number of Christian Nestorian population living in Hakkâri region alongside with the Muslims. Kochanes (Konak) has become the most important seat of the religious administration after the Patriarchy’s headquarter was moved to the Mar Shalita Church there within the administration of Hakkâri towards the end of the 17th Century. The Kochanes village in Hakkâri continued to be the religious centre of the Nestorians for more than 300 years, until 1915 when the Nestorians were forced to go outside the borders of Turkey. During this time, the Muslim and Nestorian sections of the population generally lived together peacefully until the Western missionaries took a close interest in them. In this study, the activities of Mar Shimon Ruwel (1861-1903), Mar Shimon Benyamin (1903-1918) and Nimrod Effendi -who was one of the most important Nestorian figures- will be examined in detail, especially during the period between 1876 and 1915.
Hakkâri bölgesinde Müslümanların yanı sıra önemli miktarda HıristiyanNestûrî nüfus yaşamıştır. Patriklik merkezinin XVII. yüzyılın sonlarınadoğru Hakkâri’ye bağlı Koçanis (Konak) Mar Şalita Kilisesi’netaşınmasından sonra Nestûrîlerin en önemli dini merkezi olmuştur. 1915yılında Nestûrîlerin Türkiye sınırları dışına çıkmaya mecbur kalmalarınakadar üç yüz yıldan fazla bir süre boyunca Hakkâri bölgesindeki KoçanisKöyü, Nestûrîlerin dini merkezi olmaya devam etmiştir. Bu süre içerisindeMüslüman unsurlar ve Nestûrî unsurlar Batılı Misyonerlerin onları farketmesine kadar genel olarak sorunsuz bir şekilde beraber yaşamışlardır.Bu çalışmada 1876 yılından 1915 yılına kadar geçen sürede NestûrîKilisesi patrikliği yapmış olan Mar Şem’un Ruel (Ruwel) (1861-1903),Mar Şem’un Benyamin (1903-1918) ve önemli Nestûrî simalarından biriolan Nemrud Efendi’nin (ö. 1915) faaliyetleri ele alınmıştır.