A Look At The Poems About The Tripoli Occupation In Beyânü’l HakNewspaper


Creative Commons License

ERTUŞ A.

Edebî Eleştiri Dergisi, vol.0, no."Takvîm-i Vekâyi'den 1928 Yılına Süreli Yayınlar ve Edebiyat" Özel Sayısı, pp.82-99, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: "Takvîm-i Vekâyi'den 1928 Yılına Süreli Yayınlar ve Edebiyat" Özel Sayısı
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31465/eeder.928380
  • Journal Name: Edebî Eleştiri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.82-99
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Beyânü’l Hak, is a newspaper that started its publication life after the declaration of the II. Constitutional Monarchy. This newspaper, which attracted attention with its Islamic style, ended its publication life with the initiation of Balkan Wars. Consisting of 7 volumes and 182 issues, Beyânü’l Hak touched upon many subjects such as religious, political, social, economic, philosophical, literary, and etc. The newspaper, which could not stay unresponsive to the current events of its period, also gave a significant place to the Tripoli War that started on September 29, 1911. In our study, poems about Tripoli invasion in the newspaper Beyânü’l Hak will be discussed. In these poems, Italy's occupation of Tripoli is evaluated as an attack on Islam. In the poems mentioning the torture of the Muslim people in Italy, the belief that Muslim people will be saved from this occupation is also mentioned. The idea that religious belief and faith are sufficient to cope with Italy, which is described as "low and brutal", comes to the fore in the newspaper. In the poems, Italy's civilization was also questioned by criticizing the massacres committed in Tripoli. In the poems emphasizing that the real civilization is in Islam, it is also seen that the call for jihad was made for the attack on Islam. The heroism of the Arabs in the struggle against the Italians during the Tripoli invasion is also discussed in the poems.
Beyânü’l Hak, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yayın hayatına başlayan bir gazetedir. İslamî çizgisiyle dikkatleri üzerine çeken gazete, Balkan Savaşlarının başlamasıyla yayın hayatına son vermiştir. 7 cilt ve 182 sayıdan oluşan Beyânü’l Hak, dinî, siyasi, sosyal, ekonomik, felsefi, edebî vs. birçok konuya değinmiştir. Döneminin güncel olaylarına da tepkisiz kalamayan gazete, 29 Eylül 1911’de başlayan Trablusgarp Savaşı’na da önemli ölçüde yer vermiştir. Çalışmamızda Beyânü’l Hak gazetesinde Trablusgarp ile ilgili manzumeler ele alınacaktır. Bu manzumelerde, İtalya’nın Trablusgarp işgalinin İslam’a bir saldırı olarak değerlendirildiği okunmaktadır. İtalya’nın Müslüman halka yönelik işkencelerine de değinilen manzumelerde Müslüman halkın bu işgalden kurtulacağına olan inanç da işlenmiştir. İnancın, “alçak ve vahşi” olarak nitelendirilen İtalya ile baş etmekte yeterli olduğu fikri gazetede öne çıkmaktadır. Manzumelerde İtalya’nın, Trablusgarp’ta yaptığı kıyımlar eleştirilerek medeniliği de sorgulanmıştır. Asıl medeniyetin İslam’da olduğuna vurgu yapan manzumelerde İslam’a yapılan saldırı için cihat çağrısı da görülmektedir. Trablusgarp işgalinde Arapların İtalyanlara karşı verdiği mücadeledeki kahramanlıkları da manzumelerde ele alınmıştır.