EFFECT OF TAX BURDEN OF THE REGIONS ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN TURKEY


Daskaya N., Ciğerci İ.

Vergi Raporu, vol.0, no.271, pp.79-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 271
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.79-88
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most important factors in determining tax policies in a country is tax burden. How tax burden is distributed among individuals and regions is important. This study aims to determine whether regional tax burden has an effect on regional socio-economic differences and, if so, to what extent the effect is. In this context, the relationship between the 2011 regional Socio-Economic Development Index and the tax burden was analysed by multiple regression analysis. In addition, the relationship between the 2011 regional Socio- Economic Development Index and the direct and indirect tax burden of the regions was analysed by multiple regression analysis. As a result of the study, it was found that there was a positive and significant relationship between the tax burden and the level of socio-economic development
Bir ülkede vergi politikalarının belirlenmesin- deki en önemli unsurlardan bir tanesi de vergi yüküdür. Vergi yükünün bireyler, bölgeler arasında nasıl bir dağılım gösterdiği önem arz etmektedir. Bu çalışmada bölgesel vergi yükünün, bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları üzerinde etkisinin olup olmadığının ve varsa bu etkinin hangi derecede olduğunun kesitsel olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılı bölgesel Sosyo-Ekonomik Gelişmiş Endeksi ile vergi yükü arasındaki ilişki çoklu regresyon analizi ile incelen- miştir. Bunun yanı sıra 2011 yılı bölgesel Sosyo-E- konomik Gelişmiş Endeksi ile bölgelerin dolaylı ve dolaysız vergi yükü arasındaki ilişki çoklu regres- yon analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda vergi yükü ile sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulun- muştur