Anadolu’nun Yüksek Rakımlı Tarım Alanında Bazı Arpa (Hordeum vulgareL.) Çeşitlerinin Geç Sonbahar Ekiminde Tane Veriminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


ERTUŞ M. M.

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.210-215, 2021 (Peer-Reviewed Journal)