THE HADITH UNDERSTANDING OF SAUDIARABIASALAFIYYAH


TUNÇ M.

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.1, pp.388-411, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.388-411
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Salafism is one of the most prominent sects in the history of Islamic thought. Salafiyya has undergone changes due to various political crosscurrents prevailing throughout various periods; with its historical roots, intellectual or ideological underpinnings coaxad with different approaches towards this movement have also emerged making its presence felt. However, the Ahl al Hadith tradition is concerned by Selefiyye, the importance given to hadith and sunnah continues today as was the case in the past. In this study we examined Salafiyyah within the context of our understanding of the tradition which is grounded in the founding ideology of the state in the case of Saudi Arabia, a country which has official denomination of Vahhâbism espoused on the state level. It has been claimed by some people that; Wahabis and Salafists don't care about hadith and sunnah and they even deny them. Yet, in our research, we found that this claim is not true. In terms of issues like hadith, reliability value of hadith, divine inspiration and acting according to hadith, Salafiyya embraces the idea of advocating hadith and sunnah. In this century, the contribution of the Salafiyya of Saudi Arabia in the area of hadith is a proof of that. Nowadays, the access to pdf hadith documents is through programs like eş-Şamile, Wakfeya and Mülteka Ehli'l-Hadîs which are founded through the contributions of Saudi scholars. In our research, we wanted to show the hadith approach of Saudi Salafiyya
Selefîlik İslâm düşünce tarihinin önemli fırkalarından biridir. Tarihî kökenleri değişmemekle beraber günümüzde Selefiyye içerisinde siyasi, fikrî veya ideolojik yönü ön plana çıkan farklı yönelişler ortaya çıkmıştır. Ancak çıkışı itibariyle Ehl-i Hadîs geleneğine dayanan Selefiyye'nin Hadîs ve Sünnet'e verdiği önem geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bu araştırmamızda Suûdi Arabistan devletinin kuruluş ideolojisi olan Vehhâbilik'le birlikte bu devletin âdeta resmî mezhebi durumundaki Selefiyye'nin Hadîs anlayışını inceledik. Bazı çevrelerce Selefi'lerin veya Vehhâbî'lerin Hadîs'e ve Sünnet'e pek önem vermedikleri veya inkâr ettikleri iddia edilmekte ise de, yaptığımız araştırma neticesinde bunun gerçekle bir ilgisinin olmadığı görülmüştür. Özellikle Hadîs'in hüccet değeri, Hadîs Vahiy ilişkisi ve Haber-i Vâhit'le amel meselelerinde selefiyyenin oldukça radikal sayılabilcek bir görüş benimseyerek Hadîs ve Sünnet'e sahip çıktığı görülmektedir. İçinde bulunduğumuz asırda Suûdi Arabistan Selefiyyesi'nin Hadîs alanında yaptığı önemli katkılar bunun bir kanıtıdır. Günümüzde internet aracılığıyla Hadîs'e dair eserlerin 'pdf' halinde araştırmacılara sunulması, eş-Şamile gibi Hadîs programı, Wakfeya ve Mülteka Ehli'l-Hadîs gibi internet siteleri Suûd âlimlerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir