THE POLICY COUNCILS IN THE GOVERNMENT SYSTEM IN TURKEY: THE COMPARISON WITH THE US


Akman Ç., Akcay E. Y.

YASAMA DERGİSİ, vol.0, no.40, pp.33-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 40
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: YASAMA DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-60
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

In the United States (US), the presidential system is a US-based management model based on the 1787 Constitution. In this model, democracy and check and balance are integral parts of the system. Although the legislative, executive, and judicial organs are definitively separated in this structure, they balance each other. In the presidential system, while the legislative task was pulled out of Congress, the executive duty was pulled from the President and the judicial duty and given to the Constitutional Court. The US President is one of the most fundamental elements of the system. The President has many duties in the presidential system and has been performing his duties with the Executive Office that has existed since 1939. The Executive Director’s Office is composed of six permanent offices and temporary offices. In 2018, Turkey adopted a management system similar to a presidential system. The new system, called the Presidential Government System, brought many changes. In the new management system, the Presidency is composed of the Vice President, Administrative Affairs Directorate, Offices, Affiliates, Ministries, and Policy Councils. Policy Councils have been established in the fields of science; technology and innovation; education and training; economics; security and foreign policy; law; culture and arts; health and food; and social policy and local government to develop policy recommendations and strategies under the President. The role and functioning of the policy boards working directly with the President in the policymaking process is crucial. The present study aims to demonstrate the similarities and differences between the Executive Office of the President in the US and the Presidential Policy Board in Turkey. Based on the results, recommendations was be made regarding the establishment of the newly created policy in Turkey.
ABD’de başkanlık sistemi 1787 Anayasasına dayanan ABD’ye özgü bir yönetim modelidir. Bu modelde demokrasi ve kuvvetler ayrılığı sistemin ayrılmazparçalarıdır. Bu yapıda yasama, yürütme ve yargı organları kesin bir şekilde ayrılmakla beraber birbirlerini dengeledikleri görülmektedir. Başkanlık sistemindeyasama görevi Kongre’ye, yürütme görevi Başkana ve yargı görevi ise AnayasaMahkemesine bırakılmıştır. ABD Başkanı sisteminin en temel taşlarından biridir.Başkanlık sisteminde pek çok görevi olan Başkan, 1939’dan beri var olan yürütme ofisi ile görevlerini yerine getirmektedir. Başkanın yürütme ofisi temel olarak6 daimi ofisten oluşmakla beraber, geçici ofisler de bulunmaktadır.Türkiye’de de 2018 yılı itibarıyla başkanlık sistemine benzer yeni bir yönetimsistemine geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen yeni sistempek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı teşkilatı; Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, İdari İşler Başkanlığı, Ofisler,Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar ve Politika Kurullarından oluşmaktadır. Cumhurbaşkanına bağlı politika önerileri ve stratejileri geliştirecek bilim, teknoloji veyenilik, eğitim ve öğretim, ekonomi, güvenlik ve dış politika, hukuk, kültür vesanat, sağlık ve gıda, sosyal politika ve yerel yönetim alanlarında dokuz adet politika kurulu kurulmuştur. Politika yapım sürecinde Cumhurbaşkanı ile doğrudan çalışan politika kurullarının rolü ve işleyişi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda çalışmada, ABD’deki Başkanın Yürütme Ofisi ve Türkiye’deki CumhurbaşkanlığıPolitika Kurullarını karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulmasıamaçlanmaktadır. Böylece Türkiye’de yeni oluşturulan politika kurullarına ilişkin bazı tespit ve önerilerde bulunulmuştur.