REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN VE BÜTÇE DENGESİNİN DIŞ TİCARET DENGESİNE ETKİSİ


ökde b.

Vergi Raporu, vol.0, no.274, pp.68-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 274
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.68-88
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de cari açık sorununun önüne geçe- bilmek için yerli paranın değersizleştirilmesi ve- ya bütçe fazlası verilmesi gibi politika önerileri yapıldığı görülmektedir. Ancak değersizleştiri- len yerli para birimi, çeşitli sektörlerde ve enerji alanında dışa bağımlı ülkelerde enflasyon riski oluşturmakta ve halkın yoksullaşmasına neden olmaktadır. Bütçe açıkları ise sermaye ve tek- noloji transferi sağlanması için gelişmekte olan ülkelerde kullanılan bir yöntemdir. Çalışmanın amacı bu bilgiler doğrultusunda Türkiye için reel efektif döviz kuru ile bütçe açıklarının, dış ticaret açığı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 1994-2020 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişki ARDL eşbütünleşme yöntemi ile analiz edilmiştir. Ana- liz sonuçlarına göre reel efektif döviz kurunda ve bütçe açığında meydana gelen artışlar dış ti-caret açığında azalmalara neden olmaktadır. Bu durumda yerli paranın değersizleştirilmesinin ve bütçe fazlası verilmesinin, Türkiye örneğinde dış ticaret dengesi üzerinde olumlu etkiler ortaya koyması beklenmemektedir.