EQUATION OF MATHS SUBTESTS IN THE TRANSITION FROM PRIMARY TO SECONDARY EDUCATION (TEOG) AND MAKEUP EXAMINATION ACCORDING TO ITEM RESPONSE THEORY


GÜL E., GÜL Ç. D., ÇOKLUK BÖKEOĞLU Ö., Özkan M. H.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.4, pp.1900-1915, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of the study is to equate maths subtests of TEOG main exam and make-up examination by using Item Response Theory-based methods and to decide which equation method is appropriate. It could be suggested that it is a fundamental research. For test equalization, itemperson parameters were estimated, using flexMIRT programme. R “equateIRT” pack was employed for the equation. The research results have shown that the minimum number of equation errors is obtained from characteristic curve methods. It could also be suggested that the StockingLord method gives the lowest equation error number. The mean-mean method produces the highest equation error number. The findings of the study have shown that, when compared to the others, the Stocking-Lord method is more appropriate to equate the maths subtests of TEOG main exam and make-up examinations
Bu araştırmanın amacını TEOG asıl sınav matematik alt testi ile TEOG mazeret sınavı matematik alt testlerinin Madde Tepki Kuramı'na (MTK) dayalı yöntemler kullanılarak eşitlenmesi ve hangi eşitleme yönteminin daha uygun olduğuna karar verilmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın temel araştırma niteliği taşıdığı ifade edilebilir. Testlerin eşitlenmesi için, madde ve birey parametreleri flexMIRT programı kullanılarak kestirilmiştir. Eşitleme işlemi R "equateIRT" paketi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, en düşük eşitleme hatasının karakteristik eğri yöntemlerinden elde edildiğini ortaya koymaktadır. Bu yöntemlerden de en düşük eşitleme hatasının Stocking-Lord yönteminden elde edildiği belirtilebilir. Ortalama-Ortalama yöntemi ise en yüksek eşitleme hatası üreten yöntemdir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular Stocking-Lord yönteminin TEOG asıl sınav ve mazeret sınavı kapsamında yer alan matematik alt testlerinin eşitlenmesinde daha uygun olduğunu göstermiştir