Analyzing the Learning Styles of Preschool Children


Güneş G., ERKAN N. S.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.13-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.13-24
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this the learning styles of preschool children and understand the effect of gender factor on learning styles. The research is carried out with 128 children. To determine the learning styles of children the Index of Learning Styles for Children (ILSC) which was developed by Güneş (2014) has been used. Descriptive analyses used for determining the learning styles of children. Moreover, t-Test used for understanding the effect of gender on learning style. According to ILSC results, in general children are active/intuitive/visual and analytical/sequential/consecutive learners. As a result of descriptive analyses, active (65%) and visual (67%) learning styles are dominant learning styles. On the other hand, intuitive-sensing and sequential-global learning styles are used by more balanced rather than visual and active learning styles. According to t-Test results there is a statistically significant difference between girls and boys on reflective and sequential learning styles on behalf of girls. It is seen that ILSC can be used for a recognition and evaluation instrument for preschool children. It can be recommended from the results of the study, teachers can arrange the learning environments and planning activities according to children's much and less preferred learning styles for reaching maximum learning capacity
Bu araştırmada, okul öncesi grubu çocuklarının öğrenme stillerinin belirlenip, cinsiyet değişkenine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın örneklemini oluşturan 128 çocuğa, Güneş (2014) tarafından geliştirilen Çocuklar İçin Öğrenme Stilleri İndeksi (ÇİÖSİ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak incelenmiştir ve cinsiyet değişkeninin gruplar arasında anlamlı farka neden olup olmadığının anlaşılması için sonuçlar üzerinde bağımsız gruplar t-Testi uygulanmıştır. Yapılan araştırmada genel olarak çocukların aktif/sezgisel/görsel ve sıralı (analitik) öğreniciler olduğu bulunmuştur. Çocukların öğrenme stillerinden aktif ve görsel alt boyutlarında yoğunlaştığı, bununla beraber algısal/sezgisel ve bütünsel/sıralı alt boyutlarında yer alan her iki öğrenme stilinin de birbirine çok yakın olduğu söylenebilir. ÇİÖSİ sonuçlarına göre çocukların genel olarak aktif/sezgisel/görsel ve sıralı (analitik) öğreniciler olduğu bulunmuştur. ÇİÖSİ üzerinde yapılan betimsel istatistik sonuçlarına göre aktif öğrenme %65 ve görsel öğrenme %67 ile en baskın öğrenme stilleri olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra sezgisel-algısal ve sıralı-bütünsel öğrenmelerin daha dengeli oranda kullanıldıkları hesaplanmıştır. Yapılan t-Testi sonuçlarına göre, kızların yansıtıcı ve sıralı (analitik) öğrenme tercihlerinin erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. ÇİÖSİ'nin okul öncesi dönemde çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçüm aracı olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarından hareketle, öğretmenlerin öğrenmenin etkililiği ve maksimum öğrenme kapasitesine ulaşma yolunda çocukların çok ve az tercih ettikleri öğrenme stillerinin geliştirilmesine fırsat tanıyacak öğrenme ortamlarını ve etkinlerini planlamaları önerilmektedir. 10 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve 200-250 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılır