Romalı Üç Filozofun Devlet Düşüncesinin Karşılaştırılması: Polybius, Cicero ve Seneca


KORKMAZ E.

TÜRK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.77-88, 2023 (Peer-Reviewed Journal)