EFFECTS ON EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH OF BANKING SECTOR LOANS: COINTEGRATION ANALYSIS WITH MULTIPLE STRUCTURAL BREAKS FOR TURKISH ECONOMY


GÖÇER İ., GÖKTUĞ M. R., Bölükbaş M.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.65-84, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the effects of total credit volume of banking sector on employment and economic growth were analyzed by multiple structural breaks unit root test of Carrion-i-Silvestre et al. (2009), multiple structural breaks cointegration test of Maki (2012) and dynamic ordinary least square method for 2000:Q1-2012:Q4 periods for Turkey. According to the results of the analysis, it was determined that increases in the credit volume affect employment and economic growth positively in Turkey.
Bu çalışmada, Türkiyede bankacılık sektörü toplam kredi hacminin, istihdam ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, Carrion-i-Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi, Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve dinamik en küçük kareler yöntemi yardımıyla, 2000:Q1-2012:Q4 dönemi için analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, Türkiyede kredi hacmindeki artışların istihdamı ve ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği tespit edilmiştir.