Investigation of Unemployment Hysteresis for Developed and Developing Countries: Fourier ADF Test Findings


Mike F., Alper A. E.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to analyse the time series properties of unemployment rates by differentiating between natural rate and hysteresis hypotheses. Accordingly, Fourier ADF unit root test which was developed by Enders and Lee (2012) was applied for 52 developed and developing countries. The Fourier ADF unit root test results show that the null hypothesis of unit root cannot be rejected for all of the countries. This means that the hysteresis hypothesis of unemployment is valid for all developed and developing countries. Empirical findings confirm the negative effects of global economic crises on unemployment rates, which have begun in recent years, especially in developed countries, and then spread to developing countries.
Bu çalışma işsizlik oranlarının zaman serisi özelliklerini doğal oran hipotezi ve histeri hipoteziayrımı ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan 52ülke için Enders ve Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier ADF birim kök testi uygulanmıştır.Elde edilen bulgular söz konusu ülkelerin tamamı için birim kök boş hipotezininreddedilemediğini ve dolayısıyla bütün ülkeler için işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğunuortaya koymaktadır. Ampirik bulgular, son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde başlayan ve dahasonra gelişmekte olan ülkelere yayılan küresel ekonomik krizlerin, temel makroekonomikgöstergelerden birisi olan işsizlik oranları üzerindeki olumsuz etkilerini doğrular niteliktedir.