Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Güncel Yapısını Şekillendiren Faktörler Üzerine Kavramsal Bir Çalışma


BİLGEN İ.

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.15, pp.190-196, 2017 (Peer-Reviewed Journal)