Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama


KARACAOĞLU K., ARSLAN F.

Süleyman Demirel Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.18, no.1, pp.181-202, 2013 (Peer-Reviewed Journal)