Structural Interdependence In The Energy Sector In Turkey: Input-Output Analysis


ÖZDEMİR A., GÖKTUĞ M. R.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.111-133, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-133
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

: The increasing human needs recently and the dependence of the most of these needson the energy make this sector more and more significant everyday. Should it known that how theother sectors are depended on the sub-sectors of the energy, it would be so easy to produce policy.Input-output analysis as a unit of economic activity researches the sectors and especially the exchangesof intermediate input between the sectors. So input-output analysis is a major instrument in terms ofenabling to research the production and usage of the outputs of the productive sectors in economicscale, in sectoral level and quantatively. In the analysis made by using the input-output tables of TurkeyStatistics Office for 2002 it was observed that energy sector has been a key sector recently. Also therelation of energy sector with the others was searched and the most input-output marketing sector ofthe energy sector was analyzed.
Günümüzde artan insan ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların önemli kısmının enerjiye bağlı olmasıenerji sektörünü her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Diğer sektörlerin enerji alt sektörlerineolan bağımlılığın ne kadar olduğu bilinirse enerji konus unda alternatif politikalar üretmek de o denlikolay olacaktır. Girdi-çıktı analizi iktisadi faaliyet birimi olarak sektörleri ve özellikle sektörlerarasındaki ara girdi alışverişlerini incelemektedir. Bu sayede girdi-çıktı analizi üretken sektörlerinçıktılarının üretim ve kullanımının ekonomi çapında, sektörel düzeyde ve nicel olarak incelenmesineolanak vermesi açısından önemli bir araçtır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2002 yılı için hazırlamışolduğu girdi-çıktı tabloları kullanılarak yapılan analizde, enerji sektörünün son dönemde kilit sektörolduğu görülmüştür. Ayrıca enerji sektörünün diğer sektörlerle ilişkisi incelenmiş ve en fazla girdi-çıktıalışverişi yaptığı sektörler de analiz edilmiştir.