Enderunlu Vâsıf Divanı’nda Bulunmayan Ramazan Kasidesi


KINAY CİVELEK N.

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), no.13, pp.311-323, 2023 (Peer-Reviewed Journal)