Bilgi Okuryazarlığı İnternet Bağımlılığı Sanal Aylaklık ve Çeşitli Diğer Değişkenlerin Sanal Zorbalık ile İlişkisinin İncelenmesi


DEMİR Ö., SEFEROĞLU S. S.

Online Journal of Technology Addiction Cyberbullying, vol.3, no.1, pp.1-26, 2016 (Peer-Reviewed Journal)