Hot Corrosion Behaviour of MCrAlY Based Coatings Fabricated by High Velocity Oxy-Fuel


YILMAZ O. Y., TUNCER R., KARABAŞ M., KAYALI Y.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.1174-1188, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, ductile cast irons (DCI) were coated with two different AMDRY 9624 Ni based and AMDRY 9951 Ni-Co based materials by HVOF method. Microstructure and phase analyzes of the coatings were performed to by using Scaning electron microscopy equipped with Energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX) and X-Ray difraction (XRD) methods. Hot corrosion behavior of DCI are investigated by using %50 V2O5 + %50 Na2SO4 salts. As a result of the characterization studies it was observed that a dense nonporous coating layer of about 80 μm thickness was obtained on the cast iron samples and continuous adhesion was provided between the coating and the substrate. It has been determined that the cast iron coated with AMDRY 9624 contains γ and β intermetallic phases and the coating produced with AMDRY 9951 commercial powder containsonly γ phase. After the hot corrosion tests, The characterization studies reveal that the reaction of the cast iron substrate with corrosive salts resulted in the formation of FeVO4 corrosion product at all three temperatures. After coating application, no metal vanadate compound was formed by the reaction of salts with the coatings at 500 ºC. The formation of various metal vanadate corrosion products at 600 and 700 ºC temperature was determined.
Bu çalışmada küresel grafitli dökme demir (KGDD) altlıklar Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt (HVOF) yöntemi ileNi esaslı AMDRY 9624 ve Ni-Co esaslı AMDRY 9951 olmak üzere iki farklı malzeme ile kaplanmıştır.Kaplamaların mikroyapı ve faz analizleri enerji dağılımlı X-Ray spektrometreli taramalı elektron mikroskobu(SEM-EDX) ve X ışınları difraksiyonu (XRD) yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu kaplamaların, %50V2O5 + %50 Na2SO4 korozif tuz karışımından oluşan ortamda ve üç farklı sıcaklıkta sıcak korozyondavranışları incelenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları neticesinde dökme demir altlıklar üzerinde yaklaşık80 µm kalınlığında yoğun, porozitesiz bir kaplama tabakası elde edildiği ve kaplama ile altlık malzemearasında sürekli yapışma sağlandığı görülmüştür. AMDRY 9624 ile kaplanan dökme demirlerin γ ve βintermetalik fazlarını ihtiva ettiği, AMDRY 9951 ticari toz ile üretilen kaplamanın ise sadece γ fazını ihtivaettiği tespit edilmiştir. Sıcak korozyon testleri sonrasında dökme demir altlığın korozyon tuzlarıylareaksiyonu sonucu üç sıcaklıkta da FeVO4 korozyon ürünü oluşmuştur. Kaplama uygulaması sonrası ise 500ºC de tuzların etkisi ile herhangi bir metal vanadat bileşiği oluşmazken, 600 ve 700 ºC sıcaklıkta çeşitli metalvanadat korozyon ürünlerinin oluşumu belirlenmiştir.