Pre-Service Classroom Teachers Views on Life Study Course: The Case of Gazi University


YILDIRIM G.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.568-589, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.568-589
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Considering the social importance of education, it can be said that the life studies lesson, which is created based on the developmental characteristics of the child, is important for the individual to adapt to the society and nature and to get to know herself. In this context, it is thought that putting forward the opinions of pre-service classroom teacher who will teach life study course and evaluating the program will increase the quality of the course. Qualitative survey method was used in this study, which deals with the opinions of pre-service classroom teacher on life studies course. In this context, 73 pre-service classroom teacher who studied at Gazi University, Department of Primary Education Classroom Teaching were reached in the 2017-2018 academic year. A personal information form consisting of 5 questions and an open-ended question form consisting of 6 questions were applied to the pre-service classroom teacher and the data were analyzed descriptively. The pre-service classroom teacher took the life studies lesson; describes it as a necessary lesson for the teaching of knowledge in daily life and to prepare children for life. In the content of life studies lesson, social relations, national and cultural values as well as values, skills, knowledge are mentioned and they state that there should be a learning-teaching process in which more students are active. In addition to the opinions stating that the Ministry of National Education life studies program is sufficient, it is stated that there are problems in the elements of the program and its implementation. The values, skills, knowledge, national and cultural values and social issues that pre-service classroom teacher should have in life studies teaching can be reviewed and researches regarding this situation can be conducted.
Eğitimin toplumsal önemi göz önüne alındığında ilkokullarda çocuğungelişim özellikleri temel alınarak oluşturulan, bireyin topluma ve doğayauyum sağlaması ve kendini tanıması için amacıyla hazırlanan hayat bilgisidersinin önemli olduğu söylenebilir. Bu kapsamda hayat bilgisi dersininöğretimini yapacak olan sınıf öğretmeni adaylarının derse yönelikgörüşlerinin ortaya konması ve programı değerlendirmeleri dersin niteliğiniarttıracağı düşünülmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisidersine yönelik görüşlerini ele alan bu araştırmada nitel tarama yöntemikullanılmıştır. Bu kapsamda 2017-2018 öğretim yılında Gazi ÜniversitesiTemel Eğitim Sınıf Öğretmenliği bölümünde eğitim alan 73 sınıf öğretmeniadayına ulaşılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarına 5 sorudan oluşan kişiselbilgi formu ve 6 sorudan oluşan açık uçlu soru formu uygulanmış veveriler, betimsel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sınıföğretmeni adayları hayat bilgisi dersini; günlük hayattaki bilgilerin öğretimive çocukları hayata hazırlamak için gerekli bir ders olarak tanımlamaktadır.Hayat bilgisi dersinin önemli olduğunu belirten sınıf öğretmeni adayları;hayat bilgisinin bireyi hayata uyum sağlaması ve hayatla ilgili bilgileredinmeyi sağladığı belirtilmektedir. Hayat bilgisi dersi içeriğinde değer,beceri, bilginin yanı sıra toplumsal ilişkiler, milli ve kültürel değerlerden sözedilmiş olup daha çok öğrencinin aktif olduğu öğrenme-öğretme sürecininolması gerektiğini belirtmektedirler. Ayrıca MEB hayat bilgisi programınınyeterli olduğunu belirten görüşlerin yanı sıra programın öğeleri veuygulanmasında sorunlar olduğu belirtilmektedir. Araştırma sonuçlarınagöre sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretiminde olması gerekendeğer, beceri, bilgi, milli ve kültürel değerler ve toplumsal konularla ilgiligözden geçirilebilir ve bu duruma dönük araştırmalar yapılabilir.