Türkiye’de petrol ürünleri fiyat artışlarının enflasyonist etkisi


PEKER O., GÖKTUĞ M. R.

Ege Akademik Bakış, vol.11, no.4, pp.553-562, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Ege Akademik Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.553-562
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the inflationary effect of price increases in oil products was investigated for Turkey’s economy using monthly data for the period 1996 - 2009. According to the empirical evidence obtained from the study made with bounds testing approach developed by Pesaran et al. (2001), co-integration relationship between the variables have been determined. Accordingly, in the long-term analysis, inflationary effect of price increases of oil products was found positive and statistically significant in line with theoretical expectations. In its short-term analysis, coefficient of the error correction term was found statistically significant and negative. Therefore, deviations occured between the variables converge to long-term equilibrium level.
Bu çalışmada, petrol ürünleri fiyat artışlarının enflasyonist etkisi 1996-2009 dönemi aylık verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Pesaran vd.’nin (2001) geliştirmiş olduğu Sınır Testi yaklaşımıyla yapılan çalışmadan elde edilen ampirik kanıtlara göre, değişkenler arasında eş-bütünleşmenin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, uzun dönem analizinde petrol ürünleri fiyat artışlarının enflasyonist etkisi teorik beklentilerle uyumlu bir şekilde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Kısa dönem analizinde ise hata düzeltme teriminin katsayısı istatistiki açıdan anlamlı ve negatif bulunmuştur. Dolayısıyla değişkenler arasında ortaya çıkan sapmalar uzun dönem denge düzeyine yakınsamaktadır.