Hz. Mûsâ Kıssasında Bazı Lafzî Müteşâbih Âyetler


ÇİFTÇİ N.

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.583-608, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier