Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİLİM TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLARDA YER ALAN BİLİM İNSANLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK AÇISINDAN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI, İzmir, Turkey, 20 December 2022

OKURYAZARLIK ALANINDA ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Kongresi, Turkey, 05 June 2020, pp.1250-1258

Öğretmen Adaylarının Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlarının İncelenmesi

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019, 2 - 04 May 2019

ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARASAYGI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 19 - 21 April 2019

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DEĞERLERİ VE EĞİTİM İNANÇLARININ İNCELENMESİ

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 7 - 11 November 2018

OPINIONS OF TEACHERS ABOUTORGANIZATIONAL NARCISSISM

I.ULUSLARARASIEĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 13 - 15 September 2018

Opinions of Principals about Corporate Reputation of Their Schools

1st INTERNATIONAL CONFERENCEON LANGUAGE, EDUCATION ANDCULTURE (ICLEC), 2 - 06 September 2018

OPINIONS OF TEACHERS ABOUT SWOT ANALYSIS OF THEIR SCHOOLS

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 25 - 26 August 2018

A Study on Developing Instrument to Determine the Perception of Teachers Towards Collegiality

6 th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2017

An Investigation on the Attitudes and Opinions of Students about Altruism

6 th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2017

The Opinions Of Teachers About Rotation Application

International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Teaching and Education, 16 - 19 June 2015

Professional Attitudes and Burnouts of Teacher Candidates

3rd Annaul Belgrade International Conference on Education 2014, 24 - 26 October 2014

A Study On The Values And Educational Beliefs Of Teacher Candidates

International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conferencefor Academic Disciplines, 6 - 10 April 2014

Examination Of Opinions Of University Students About Quality Of Faculty Life And Lifelong Learning Tendencies

International Journal of Arts Sciences (IJAS) conference for academic disciplines, 3 - 06 December 2013

Ulusal öğretmenlik stratejisine ilişkin eğitim yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesi

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, 22 - 24 November 2013

Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ve yöneticilerinin liderlik stillerinin incelenmesi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

External audit (by IEP) of Turkish universities: findings and ıts effectiveness.

International Conference Psychology Education, Guidance Counselling, 27 - 28 May 2013

Books & Book Chapters

ÖĞRETMENLERİN OKULLARININ SWOT(GZFT) ANALİZİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİN ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, SALI GÜNEŞ, BOZKURT METİN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, pp.320-340, 2021

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KURUMLARININ İTİBARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİ ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR, KOCA ŞEHRİBAN, Editor, SERÜVEN, pp.55-70, 2021

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DEĞERLERİ VE EĞİTİM İNANÇLARININ İNCELENMESİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler-3, Şahin, Harun, Editor, IVPE, pp.28-41, 2021

Öğretmen Adaylarının Narsisizm ve Otantiklik Düzeyleri

in: INSAC Advances in Social and Education Sciences, Dalkılıç, Mehmet, Editor, Duvar, pp.253-263, 2021

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Baskın Sami, Mumcu Muhsin, Editor, LAMBERT, pp.128-136, 2020

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinin Sanat Eğitimi ve Örgüt Kültürüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Baskın Sami, Mumcu Muhsin, Editor, LAMBERT, pp.119-127, 2020

Öğretmen Meslektaş Dayanışmasına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Üzerine Bir Araştırma

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, ŞAHİN Harun, TEMİZER Abidin, PREMOVIĆ Marijan, Editor, IVPE, pp.171-181, 2018

An Investigation of the Attitudes and Opinions of Students about Altruism

in: Educational Sciences Research In The Globalizing World, Irina KOLEVA Handan Asude BAŞAL Mümin TUFAN Emin ATASOY, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.466-473, 2018

Fakülte yönetiminin araştırma kültürüne desteğine ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018, Oğuz Kutlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.227-234, 2018

Examining Opinions of University Students about Quality ofFaculty Life and Critical Pedagogy

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy Recep Efe Iwona Jażdżewska Hülya Yaldır, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.386-393, 2016

Metrics

Publication

84

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

19

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals