Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrencilerin Sınav Kavramına Yönelik Metaforlarının İncelenmesi

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 2016

Sınav Kaygısı Envanterinin Aşamalı Tepki Modeli İle İncelenmesi

International Conference on New Horizons, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015

Online Değerlendirme Güvenilir midir

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2012, vol.1, pp.661-665

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

11

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1