Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul matematik öğretmenlerinin üslü ve kareköklü ifadelerdeki kavram yanılgılarına ilişkin farkındalıkları

Selçuk 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.12-20

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri.

IV. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Kongresi, Turkey, 29 February - 01 March 2020

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri

IV. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Kongresi, Turkey, 29 February - 01 March 2020

Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesir kavram yanılgılarına ilişkin görüşleri.

IV. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Kongresi, Turkey, 29 February - 01 March 2020

STEM Eğitimi Hakkında Öğretmen Görüşleri.

IV. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Kongresi, Turkey, 29 February - 01 March 2020

Sınıf Öğretmenlerinin Diskalkuli’ye İlişkin Görüşleri

International Congress on Gifted and Talented Education, 1 - 03 November 2019

Science teacher candidates’ concept images of function

International Conference On Education In Mathematics, Science Technology (ICEMST), 28 April - 01 May 2018

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf yönetimi kaygı durumlarının incelenmesi

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 20 April 2019

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavram imajları

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Turkey, 20 April 2019

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının gerçekleştirdikleri matematiksel etkinliklerin incelenmesi

I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.212

Elementary school teachıng department students’ concept ımages of functıon

International Conference On Education In Mathematics, Science Technology (ICEMST), 28 April - 01 May 2018

Metrics

Publication

22

Project

1