Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göç Destanı’nın Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

5TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Rize, Turkey, 8 - 10 November 2023, pp.66-67 Sustainable Development

Sorun Odaklı Bir Çocuk Edebiyatı Eseri: Aslanlarını Arayan Çocuk

II - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LITERATURE, CULTURE AND LANGUAGE, Ankara, Turkey, 9 - 10 June 2023, pp.40-41

The Investigation of Middle School Students' Perceptions About Hero of the Joke Temel

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VIII, Ankara, Turkey, 9 - 11 June 2023, pp.506-507

TÜBİTAK Tarafından Yayınlanan Anna Milbourne’e Ait Eserlerin Merak ve Keşfetme Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 15 - 16 January 2021, pp.132-133

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Yazma Çalışmalarında Yaptıkları Hataların Değerlendirilmesi

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 15 - 16 January 2021, pp.134-135

Türkçe Öğretmenlerinin Meslek Hayatlarında Yaşadıkları Sorunlar ve Bunlara Yönelik Çözüm Önerileri

II. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2020, pp.39-40

Türkçe Öğretmenlerinin İdeal Öğretmen Algısı

II. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2020, pp.41

Lisa Papp'in Madeline Finn ile Kütüphane Köpeği Adlı Öyküsünün Çocuğa Görelik İlkesine Göre İncelenmesi

ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.11-12

Domates Saçlı Kız Adlı Öykünün Çocuğa Görelik Açısından İncelenmesi

ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.9-10

Bingöl'de Anlatılan Masalların Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi

III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.219

Bakî İle Gelibolulu Mustafa Âlî’nin “Etkilenme Endişesi” Bağlamında Değerlendirilmesi

III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.220

Books & Book Chapters

Türkçe Eğitiminde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Araçları II: Proje ve Portfolyo Değerlendirme

in: Türkçe Eğitiminde Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, TÜRKBEN Tuncay, AYDIN Erkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-195, 2023

İki Dillilere Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisinin Ölçme ve Değerlendirmesi

in: Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi El Kitabı, UĞURELLİ Yağmur Özge, DEDEOĞLU ORHUN Buket, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.501-521, 2023

Hızlı Okuma

in: Türkçe Öğretimi, Kardaş Naif, Kardaş Mehmet Nuri, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.171-189, 2022

Türkçenin Söz Dizimi Yönünden Temel Özellikleri ve Öğretimi

in: Dil Bilgisi Öğretimi, Kardaş Mehmet Nuri, Kardaş Naif, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.141-163, 2022

Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Halk Bilimi Unsurları Açısından Değerlendirilmesi

in: Yılmaz Önay Armağan Kitabı, Öztürk Murat, Polat İrfan, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.367-384, 2021

Metrics

Publication

32

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals