Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Alan Yazınında Kadın Girişimciliği Konulu Tezlerin Bibliyometrik Analizi

9th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Taşkent, Uzbekistan, 7 - 10 November 2023 Sustainable Development

GELENEKSEL MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE UYGULAMASI

4. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 16 - 17 April 2023, vol.1, pp.1028-1029

OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE MARKOWITZ ORTALAMA-VARYANS MODELİ VE ELTON-GRUBER- PADBERG MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BIST 100 UYGULAMASI

4. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 16 - 17 April 2023, vol.1, pp.1030-1031

ULUSAL YAZINDA SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu, 25 - 27 October 2018 Sustainable Development

İşletmelerin Çevre Duyarlılığı Algıları ve Çevre Duyarlılığının İşletme Performansına Etkisi

ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.175

ULUSLARARASI FUARLAR VE ÜLKE EKONOMISINE KATKISI

IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 26 April 2018, pp.173

BIR TUTUNDURMA ARACI OLARAK SPONSORLUK

IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 26 April 2018, pp.174

Muhasebe Meslek Mensuplarinin Meslek Etiği Kavramina Yaklaşimi Gaziantep İlinde Nitel Bir Araştirma

5th International Vocational Schools Symposium, Prizren, Serbia, 18 - 20 May 2016, vol.2, pp.927-935

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

19

Citiation (TrDizin)

31

H-Index (TrDizin)

3
UN Sustainable Development Goals