Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Genç Erkek Voleybolcularda Farklı Nabız Aralıklarında Kullanılan Servis Atış İsabet Oranlarının İncelenmesi

4. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 December 2023

Adolesan Dönemde Sigara Kullanımının Seçilmiş Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi

4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019

ELİT KADIN ATLETLERDE SELENYUM TAKVİYESİNİN ELEMENT METABOLİZMASI,GLUKOZ, ÜRE VE TOTAL PROTEİN SEVİYELERİNE ETKİLERİ

4th International Eurasian Conference Sport Education and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.756-762

Kor Antrenmanlarının Genç Erkek Futbolcularda Kuvvet ve Dayanıklılık Üzerine Etkisi

4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019

Genç Basketbolcularda Yorgunluğun Şut İsabet Performansına Etkisi

3. akademik spor araştırmaları kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019

Futbolcuların Mevkilere Göre Bazı Fiziksel ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018

Uzun Süreli Boks Antrenmanlarının Lipid Profili ve Enzim Aktivitesine Etkisi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress”, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018

Books & Book Chapters

FİTNESS ANTRENMAN PROGRAMININSEDANTER ERKEKLERİN VÜCUTKOMPOZİSYONU ve MOTORİKÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

in: Sporda Yeni Akademik Çalışmlar-2, Mehmet ILKIM, Faruk AKÇINAR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.39-47, 2019

Fiziksel Aktivite ve Akademik Başarı

in: Her Yönüyle Spor, Gülten Hergüner, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.467-486, 2019

Temel Masa Tenisi Antrenmanlarının 13-14 YaşGrubu Çocukların Bazı Fiziksel UygunlukParametrelerine Etkisi

in: Sporda Yeni Akademik Çalışmalar - 4, Mehmet ILKIM, Davut ATILGAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.111-120, 2019

Metrics

Publication

24

Project

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals