Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Dicle University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr), Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Dicle University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2008 Undergraduate

  Hatay Mustafa Kemal University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Aktif öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Dicle University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  İlk okuma-yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi

  Dicle University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)