İş Stresinin Algılanan Yönetici Desteği ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Üstlendiği Rol


TAŞ A., ÖZKARA Z. U.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.21, pp.475-504, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier