Örgütsel Adalet ile Yüksek Görev Bilincinin Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkileri


ÖZKARA Z. U., TAŞ A., AYDINTAN B.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.55, no.3, pp.2044-2063, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier