Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AB nin Haylaz Çocuğu Fransa

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi , vol.7, no.14, pp.1-12, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

EU ADVANTURE OF SERBIA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.18, no.1, pp.73-80, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DİPLOMASİSİ VE 1921 ANAYASASI

1921 ANAYASASI’NIN KABUL EDİLİŞİNİN 100. YILI ULUSAL SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 21 January 2021, vol.1, pp.197-212

TURKISH DIPLOMACY FROM PAST TO PRESENT

The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 02 June 2022, vol.1, pp.690-710

The Butterfly Effect of the March 1 Memorandum: The Hood Event

7th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, ICCLS 2020, Virtual, Online, 29 - 31 October 2020, pp.239-250 identifier

1 Mart Tezkeresinin Kelebek Etkisi: Çuval Olayı

7. INTERNATIONAL SYMPOSIUMCHAOS, COMPLEXITY AND LEADERSHIP, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 29 - 31 October 2020, vol.1, pp.45-46

TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERDEPENDENCE

International Khazar Conference on Scientific Research, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.138-150

Avrupa Birliği İntihar Mı Ediyor?

AVRASYA ZİRVESİ6. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL GELİŞMELERKONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2020, vol.2, pp.369-376

Milli Görüş Hareketinin Türkiye-AB İlişkilerine Bakışı

Karadeniz Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.104-113

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE İMTİYAZLIORTAKLIK TARTIŞMASI: TÜRKİYE KAMUOYUNUN ALGISI

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMSON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, İzmir, Turkey, 15 - 16 February 2020, pp.140-152

27 Mayıs Darbesinden 12 Mart Muhtırasına Kadar TürkiyeTopluluk İlişkileri

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma/Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.274-287

AB-Makedonya İlişkileri ve Makedonya’xxnın Gelişim Sürecinde AB’xxnin Rolü (2001-2018) Dönemi

İzmir Uluslararası İktisadi ve İdari Bİlimler Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018, vol.1, pp.1-19

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE DİJİTAL DİPLOMASİNİN KULLANIMI

27 MAYIS 1960 DAN 15 TEMMUZ 2016 YA DARBELER, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DARBE OLGUSU VE MİLLET EGEMENLİĞİ KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Aydın, Turkey, 26 - 28 May 2017, pp.69-70

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri ve Üyelik Sürecine İlişkin Değerlendirmeler

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Uluslararası Sempozyum, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.14

An Evaluation of the Structural Violence in the Former Yugoslav Republic of Macedonia s Human Security in the Post Ohrid Era

3rd International Academic Conference on Human Security (HS16CONF)BELGRADE 2016, Belgrade, Serbia, 4 - 05 November 2016, pp.19-25

Ebulfez Elçibey Dönemi Türkiye Azerbaycan İlişkileri

I. Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, vol.1, pp.333-342

1930 LARDA YUNANLILARIN ANADOLU YA GÖÇÜ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Anadolu ya Göç Konferansı, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2016

The EU Integration and Monetary Union Why England Don t Join The Euro

3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.5, pp.268-271

Ortadoğu daki Domino Suriye Örneği

International Middle East Congress, Kocaeli, Turkey, 1 - 02 November 2011, vol.1, pp.388-402

Ermeni Sorunu nun Dünü Bugünü Yarını ve Türk Dış Politikasındaki Yeri

Great Powers and Turkey: From The Berlin Conference Onwards, İzmir, Turkey, 12 October - 15 April 2011

Kalkınma Ajanslarının Niteliği Görevleri ve Önemi Mevlana Kalkınma Ajansı Örneği

Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Konya, Turkey, 13 - 14 May 2010

Ermeni Sorunu nun Tarihsel Gelişimi ve İngiltere nin Rolü

Türkiye’nin Bölgesel Politikalardaki Rolü, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve TUİÇ, 1. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, Kocaeli, Turkey, 28 April - 30 May 2010

Milli Mücadele Döneminde Isparta nın Tarihi Değeri

Isparta Değerleri, Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumları, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010

Dünyayı Sarsan Yeni Tsunami Küresel Ekonomik Kriz Nedenleri Etkileri ve Çözümleri

Global Financial Crisis Reasons, Effects and Solutions, İzmir, Turkey, 7 May - 08 April 2009

Books & Book Chapters

Digitalization of Diplomacy: Defense Diplomacy in Turkey

in: The COVID-19 Pandemic and the Digitalization of Diplomacy , Floribert Patrick and Calvain Endong, Editor, IGI Global, Pensilvanya, pp.74-95, 2023

TÜRK-AMERIKAN İLIŞKILERINDEKI SORUNLAR VE KIRILMA NOKTALARI

in: Dünden Bugüne TÜRKIYE-ABD İLIŞKILERI, Hasan Köni, Yıldırım Deniz, Editor, Nobel, Ankara, pp.149-172, 2023

Hakkari’de Terörizm ve Terörle Mücadelede Kadın

in: Hakkari'de Kadın, Ökde, Fatma, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.57-83, 2022

The Covid-19 Policies of Political Groups in the European Parliament

in: International Organizations and States' Response to Covid-19, Trošić Sanja Jelisavac, Gordanić Jelica, Editor, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Belgrade, pp.53-71, 2021 Sustainable Development

Türkiye'de Bir İdeoloji Olarak Kemalizm

in: Çağdaş Siyasal Akımlar, Sayın, Yusuf, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.219-232, 2021

The Butterfly Effect of the March 1 Memorandum: The Hood Event

in: Chaos, Complexity and Leadership2020 Application ofNonlinearDynamicsfrom Interdisciplinary Perspective, Şefika Şule Erçetin, Şuay Nilhan Açıkalın, Emir Vajzovi´c, Editor, Springer, Cham, pp.239-250, 2021

THE COVID-19 POLICIES OF POLITICAL GROUPS IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

in: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND STATES’ RESPONSE TO COVID-19, Sanja Jelisavac Trošić, Jelica Gordanić, Editor, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp.53-72, 2021

Uluslararası Göç Koridorunda Akdeniz Havzası ve Türkiye

in: Bölgesel Güvenlik Sorunları Ekseninde Türkiye, Kedikli Umut, Telatar Gökhan, Editor, Nobel, Ankara, pp.361-384, 2021

Türkiye-Kazakistan İlişkilerinin Siyasi Boyutu

in: Türkiye-Kazakistan İlişkileri, Acar Hasan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.189-210, 2021

Kültürel Diplomasi

in: Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar, Oktay Bingöl ve Selma Şekercioğlu, Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.501-526, 2020

Avrupa Birliği’nin (AB) Dağılma Sorunu: Brexit

in: Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Mehmet Seyfettin Erol, Muharrem Ekşi, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.317-344, 2019

The European Union-Kosovo Relations: from Past to Present

in: Kosovo: Past, Present and Future, Bülent Sarper Ağır, Editor, Nova Science Publishers, Washington, pp.39-58, 2019

AB’xxnin Göç Politikası: Göçün İnsani Olmayan Güvenlikleştirilmesi

in: Uluslararası Göç ve Güvenlik, Umut Kedikli, Gökhan Telatar, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.181-208, 2019

AK Parti Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri

in: Türk-Amerikan İlişkileri: İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi, Sertif Demir, Ayça Eminoğlu, Editor, Savaş Kitabevi, Ankara, pp.187-214, 2019

GLOBALIZATIONAND TURKEY:AN EVALUATION RELATED TO THE JUSTICEAND DEVELOPMENT PARTY’SFOREIGN POLICY

in: An Approach to Globalization from Different Perspectives, Erdoğan Bada, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.147-171, 2018

Terör Ve Medya İlişkisinin İşid Bağlamında İncelenmesi

in: Osmanlı’dan GünümüzeEŞKIYALIK VE TERÖR, Osman Köse, Editor, İlkadım Belediyesi, Samsun, pp.839-856, 2017

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

10

Project

5

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals