Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite öğrencilerinin power point sunum dosyalarının görsel tasarım ilkeleri açısından incelenmesi

International Eurasian Educational Research (EJER) Congress 2022, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.1580-1581

Investigation of Effect of E Learning Readiness Levels of Academic Staff on Those of Universities

International Business Education Conference 2015, New York, United States Of America, 2 - 06 August 2015, pp.1-9

Examining Where We Are in Affective Computing to Predict Where We Will Be

European Conference on Educational Research (ECER) 2018, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018

Enhancing In-Service Training through Blended Learning in a Large-Scale Governmental Organization

European Conference on Educational Research (ECER) 2018, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018

İşbirlikli Problem Çözmenin Kodlama Öğretimine Yansıması Olarak Eşli Kodlamanın İncelenmesi

Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES) 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Akademisyenlerin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES) 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

The Evaluation of E-government Web Portal in Turkey through Eye-tracking Method

European Conference on Educational Research (ECER) 2017, Kopenhag, Denmark, 21 - 22 August 2017

COTS Oyunlarının Mesleki Tutum ve Motivasyonu Arttırmak Amacıyla Kullanımı Railroad Tycoon Örneği

Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES) 2016, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

Evaluating and improving an online occupational health and safety training program

European Conference on Educational Research (ECER) 2016, Dublin, Ireland, 23 - 26 August 2016

The Examination of Prospective Teachers Information and Communication Technology Usage and Online Communication Self efficacy Levels in Turkey

International Educational Technology Conference (IETC) 2014, Chicago, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.371-377

E öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin modellerin incelenmesi Referans model önerileri

Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES) 2014, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2014, pp.242-258

Books & Book Chapters

Eğitim ortamlarında siber aylaklık davranışlarına ilişkin bir alanyazın taraması

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.100-130, 2020

Düşünme stilleri ve düşünme stillerinin eğitimdeki yeri

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.261-276, 2020

Railroad tycoon II

in: Learning, Education Games, Volume 3: 100 Games to Use in the Classroom Beyond, Karen Schrier, Editor, ETC Press, Pittsburgh, pp.331-334, 2019

Yeni kavramlar, farklı kullanımlar: Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, A. İşman, Editor, TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.801-830, 2017

Metrics

Publication

42

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

110

H-Index (Scopus)

6

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals