Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otantik Öğrenme Konulu Makalelerin Eğilimleri

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 18 November 2022

The Effect of Flipped Classroom Model on Motivation: A Meta-Analysis Study

11th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, St. Petersburg, Russia, 13 - 15 September 2020

The Effect of Flipped Classroom Model on Self-Efficacy: A Meta-Analysis Study

11th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, St. Petersburg, Russia, 13 - 15 September 2020

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 December 2017

Değerler Eğitimi Alanında Türkiye'de Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 December 2017

Ters-Yüz Sınıf Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Öğretmen Eğitiminde Kullanılan Alternatif Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.917-943

Books & Book Chapters

Eğitim ve Değerler

in: Farklı Disiplinlerin Perspektifinden Değerler, Tutal Özgür, Kartal Bilal, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.1-18, 2022

Bağlam Temelli Öğrenme Konusunda Türkiye’de Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin Eğilimlerinin İncelenmesi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV, Gülbahar Bahadır, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.269-283, 2022

Ters-Yüz Öğrenme

in: 21. Yüzyıl Becerileri Bakış Açısından Eğitim ve Öğretimde Farklı Yaklaşımlar, Gültekin Mehmet; Yazar Taha; Oral Behçet, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.349-370, 2022

Değer Eğitimi Yaklaşımları

in: Değer Eğitimi: Kavram, İlke ve Yaklaşımlar, IZGAR GÖKHAN, DİLMAÇ BÜLENT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.147-183, 2020

Metrics

Publication

27

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

109

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1